2015 / Døllefjelde Musse Naturpark /
 

NYT NYT Første lille skridt for vores projekt til Døllefjelde Musse Naturpark bliver til henover sommeren hvor vi får støbt en 4 meter lang betonmur med en overflade i grafisk beton. Muren placeres ved hovedvejen og bliver kombineret velkomst og  formidling af områdets landskablige udvikling fra istid til nutid. Samtidig viser vi her også nogle af de seneste smukke fund fra udgravningerne på Femern Belt frem. Bla. andet et 6000 år gammelt fingeraftryk fundet på en lertøjskrus.
_

Grundlaget for Døllefjelde Musse Naturpark blev taget i 2006 med etableringen af en lokal andelsforening der hvervede den lokale grusgrav på ca. 20 ha.

Idéen med projektet er at udvikle en natur- og kulturhistorisk park med 8 landskabsudviklingstyper fra den seneste istid til i dag, hvor gæsterne kan opleve og benytte det kulturhistoriske rum i naturtro skov- og landskabstyper.

Ambitionen er at naturparken skal være et af Lolland-Falsters “fyrtårne” til fremme for landsdelen og bidrage til regionen som historisk kraftcenter.

Dette del-skitseprojekt til en naturskole i parken er udviklet på baggrund af “Forprojekt for videreudvikling af Naturparken pr. 01.10.2011”.

Naturskolen skal være centralt placeret i parken og kunne fungere som velkomstcenter og naturligt mødested. Naturskolen skal være funktionelt placeret i forhold til parkering og almen tilgængelighed.

Idé til naturskolen tager afsæt i istidens spektakulære landskabstype - moderen for formningen af vor tids landskab.

Naturskolen placeres som en naturlig ankomst til parken. Der opbygges et kunstigt gletsjerlandskab med gletsjerkant og smeltevandsslette foran. Naturskolen placeres så der opstår en “gletsjerspalte” mellem gletsjerkanten og naturskolens ene langside. Denne gletsjerspalte vil danne en dramatisk ankomst til parken - hvor det smalle rum i spalten iscenesætter og skaber kontrast til parkens åbne vidder.

Fra gletsjerspalten er der adgang til Naturskolen på den ene side og til et permanent udstillingssted dannet i hulrummet i gletsjer-konstruktionen.

Naturskolen opføres som en hvid betonkonstruktion. Huset formes som en stor skarp figur, der er inspireret af en af de store isstykker som gletsjeren kælver.

Projektet er under udvikling og styregruppen er i gang at med at søge fonde til videre finansiering.

Ydelse: Projekt til fondssøgning
Bygherre: Døllefjelde Musse Naturpark
Størrelse: -
Ingeniør: Bjerager og Kristensen
Status: igangværende
Adresse: Sakskøbingvej, Nysted