2014 / Torvet i Nykøbing F.

Vi har vundet konkurrencen om udformningen af det nye torv i vores egen by. Fantastisk! Tre firmaer var prækvalificeret; Schønherr, Gottlieb og paludan samt ETN Arkitekter. Vi glæder os til at gå igang med projektet, hvis hovedvision er at genindskrive torvet som byens vigtigste rum hånd i hånd med historierne og overleveringerne om Lolland og Falster som et af landets ypperste spisekamre.

Forslaget tager afsæt i en omfattende og meget detaljeret analyse af Torvet, set i både historisk sammenhæng og i sammenhæng med en række ”anker-punkter” eller fixpunkter i bymidten. Dermed gives det historiske element en væsentlig rolle, med relationer mellem nutid, fortid og fremtid. Forslagets hovedidé er etablering af én sammenhængende flade, ”Torvegulvet”, belagt med brosten. Såfremt det bliver økonomisk muligt at indrette et madkulturhus, foreslås dette indrettet i den eksisterende ejendom mellem Apotekerstræde og Taskehuset. Ombygget og med et åbnet indre gårdrum. Ligeledes er realiseringen af et madkulturhus en forudsætning for etablering af den foreslåede specielle belægning omkring huset, ”køkkengulvet”, som foreslås at bestå af lyse betonfliser med symboler med relation til fødevarer m.m. Belægningen, - med eller uden det specielle ”køkkengulv”, spænder i 1. fase ud i hele torve-området, altså inkl. Slotsgade/Langgade-strækningen ud for Czarens Hus samt området med Østergågade frem til Telegrafen. Forslaget rummer en række mindre ”øer”/plinte, med letløvede træer og delvis kantet af bænke. Hertil kommer en række mindre ”møbler”, som f.eks. ”fadeburet”/nyt pølsehus, ”den sorte gryde” med mulighed for fremvisning (projicering fra en høj mast…) af historiske og aktuelle temaer, der sammenkobler fortid og nutid. 

Projektet mangler øknomisk afklaring, men forventes igangsat i løbet af 2016.

Ydelse: Vinder af indbudt arkitektkonkurrence
Bygherre: Guldborgsund Kommune
Status: Igangværende