2014 / Birket Kulturhus udearealer et projekt under Mulighedernes Land /

Et forslag på skitseniveau danner baggrund for Lolland Kommune og Realdanias gennemførelse af renovering af udearealerne ved Birket Kulturhus - et projekt under Mulighedernes Land Kampagnen.

Projektet ’Bedre boliger og nye mødesteder i Birket tager fat på problemet med forfaldne boliger og landsbyer på Lolland. Projektet vil vise, hvordan en kommune med en aktiv og helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og i samarbejde med borgerne kan dæmme op for det stigende antal forfaldne og tomme huse og skabe en positiv udvikling.

Birket gamle skole fungerer idag som kulturhus for byens foreningsliv og landsbyens fællesskab. Idéen til udformningen af udearealer ved Birket Kulturhus er at tage udgangspunkt i nogle af de identitesbærende elementer på stedet.

De nye aktiviter sigter på at ramme den brede borgersammensætning fra dagplejemoren med en håndfuld små tumlinger til skolebørn, unge -- deres forældre og bedsteforældre.
Aktiviteterne er søgt placeret og udformet således at man krydser hinandens spor og mødes på tværs af aldre.Ydelse: Arkitektrådgivnig - projekt på skitseniveau
Bygherre: Lolland Kommune i samarbejde med Realdania
Størrelse: 2500 m2
Status: afsluttet
Adresse: Birket