2015 / Maribo Områdefornyelse

Fra 2013 til 2015 har ETN Arkitekter bistået Lolland Kommune med at udvikle nye tanker omkring Lolland Kommunes to hovedbyer; Nakskov og Maribo.
I første omgang som en række visionsplaner som blev lavet uden skelen til forudgpende lokalplaner, komuneplanstragier osv. men kun med den faglige brille på: At se byens rum og muligheder.

I foråret 2015 har dette arbejde så i tæt samarbejde med lolland kommune og borgergruppe udmøntet sig i en plan for områdefornyelse af udvalgte nedslag i byen.

Udrag fra indledning: "Maribo er kommunens mest markante bosætningsby og et vigtigt historisk omdrejningspunkt for politiske-, religiøse- og kulturelle bevægelser på Lolland. Maribos tætte historiske bykerne skaber kontrast til søernes udstrakte vidder, der omfavner domkirkebyen fra alle sider. Den aktive handelsby er fast besluttet på at stå ved sin markante rolle som kultur- og oplandsby for Midt- og Østlolland, ved at udvikle nye byrum af høj international kvalitet, øge funktionstætheden i bykernen og styrke sammenhængen mellem by og naturpark."

Ydelse: Arkitektrådgivning, borgerinddragelse, projektudvikling og grafisk layout
Bygherre : Lolland Kommune, Erhverv og Udvikling
Status: Afsluttet