2014 / Præstø Skole Ombygning og renovering /

Ombygningen af Præstø Skole sker i forbindelse med Vordingborg Kommunes nye skolestruktur. Skolen skal fremover indeholde tre læringsafsnit: indskoling, mellemskoling og udskoling, hvilket indebærer en optimering af skolens nuværende rammer. Der skal blandt andet etableres større og mere fleksible læringsrum og -miljøer, bedre kobling mellem ude og inde, indretning af campuslignende fællesområder og forbedring af faglokaler. Derudover etableres der nye faciliteter til personalet, blandt andet indretning af lærerarbejdspladser, der placeres decentralt i de tre læringsafsnit, nyt ledelsessekretariat  og nye fælles personalefaciliteter.

Ydelse: Vundet totalrådgivning
Bygherre: Vordingborg Kommune
Størrelse: 7.500 m2
Ingeniør: Søren B. Nielsen, Næstved
Status: igangværende
Adresse: Skolevej 15, 4720 Præstø