2014 / Drøn på skolegården / Nakskov Byskole /

Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde vil Fjordskolen i Nakskov åbne den klassiske skolegård mod lokalsamfundet og anspore både elever og borgere til aktiviteter for hjerne, hjerte og krop.

Sammen med Ekstrakt arkitekter og Streetmovement har vi arbejdet sammen med lærere og udskolingselever på Nakskov byskole om at skabe nye former og muligheder for bevægelse i deres nedslidte skolegård.

Læs mere om projekterne i DRØN her

Fjordskolens smukke gamle skolebygning fra 1915 er den markante ramme om skolegården, som i dag – stort set – ser ud, som da skolen blev bygget. Bare mere slidt. Der mangler sammenhæng mellem ude og inde, og den anonyme skolegård får bygningen til at fremstå mere respektindgydende, end den oprindelige intention nok har været. Med projektet skal koblingen mellem skolegård og skolebygning nytænkes og forbedres, og der skal skabes aktiviteter for hjerne, hjerte og krop. Visionen er at åbne skolen op for byen og forankre skolens uderum i lokalmiljøet. Målgruppen er udskolingselever, som skal motiveres til at bevæge sig 45 minutter om dagen.Eleverne har været aktive i projektudviklingen, hvor udvalgte elevambassadører har været på inspirationstur til København, og der er gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne og afholdt workshop med lærere og andre samarbejdspartnere.

Voldanlæg bliver bevægelsesforløb

Tanken er at bruge Nakskovs byvoldsruin og bastioner som afsæt for at lave et grønt bevægelsesforløb,som løber ind gennem skolegården og tager udgangspunkt i byvoldens historie og bastionernes markante, trekantede forsvarsværker. Bastionerne skal udvikles til læringsrum, og på sigt skal også voldruinen renoveres og synliggøres. En ny multibane skal give mulighed for bevægelse, samtidig med at boldspillernes behov bliver tilgodeset. Og ikke mindst skal et udekøkken og en ny amfi-scene give mulighed for ophold, udeundervisning, trampolinhop og skøjteløb.            Ydelse: Rådgivning vundet i offentlige konkurrence
Samarbejdspatnere: Ekstrakt arkitekter og Street movement
Bygherre: Lolland Kommune i samabejde med Realdania, Lokale- og anlægsfonden samt Kræftens Bekæmpelse
Størrelse: -
Status: igangværende projektfase
Adresse: Nakskov Byskole, Nørrevold