2015 / NAKSKOV IDÈKATALOG
 
For Lolland Kommune har vi udarbejdet et idékatalog til brug for inspriration for mulige udviklingspotetialer for byen.
 
idékataloget omhandler Nakskovs bykerne og tilknytningen til de rekreative områder der strækker sig helt ind til bykernen. 
 
Der er og har gennem tiderne været et væld af holdninger og visioner om hvordan Nakskov udnytter sine åbenlyse potentialer. I en tid hvor migrationen til de større byer er på alles læber, synes det endnu mere vigtigt at Nakskov har et stærkt styringsværktøj  med en række fleksible idékataloger til at beholde byens stærkeidentitet og iværksætterlyst som METROPOL I LANDZONEN.
 
Idékataloget tager udelukkende udgangspunkt i en arkitektonisk læsning af byens rum og funktioner og er ikke bundet op på tidligere tiders planstrategier eller lokalplaner eller økonomi.
Idékataloget lægger vægten på at udvikle kvaliteten i det der allerede er og at koncentrere bykernens aktiviteter i veldefinerede forløb, så den ikke falder fra hinanden, så Nakskov evner at fremstå som en hel by i både op- og nedgangstider. 
 
Idéerne skal læses som anbefalinger til vigtige indsatser. Hvor nogle idéer foldes ud som konceptuelle skitser og programmer, mens andre blot beskrives.  

Ydelse: Arkitetkrådgivning og projektudvikling
Bygherre: Lolland Kommune
Status: Afsluttet