2013 / Forsorgshjemmet Saxenhøj /

Saxenhøj er oprindeligt fra slutningen af 1800- tallet og er disponeret som et stjerneformet anlæg med en cirkulær byging (Rotunden) som centrum. Rotunden omkranses af fire fløjbygninger, Kildevang, Åvang, Søvang og Fjordvang,  der er anlagt som radianer med centrum i denne. Ombygningen omhandler indretning af boliger og administration i de tre af fløjbygningerne.
Kildevang og Åvang, der har stået tomme siden en  brandskade i 2009 indrettes med 26 forsorgsboliger, fire herbergsboliger samt personale- og fællesfaciliteter. Søvang indrettes med 12 plejeboliger samt fællsrum.
Det har i forbindelse med ombyningen været vigtigt både at tage hensyn til det særlige arkitektoniske formsprog som Saxenhøjs oprindelige bygningsmasse udtrykker, samtidig med at de nyindrettede bygninger opfylder ønsket om dels at være en tryg ramme for brugerne og samtidig en sikker arbejdsplads for personalet.

Udearelerne tilpasses  så de understreger bebyggelsens stærke symmetri og karakter samt kontrasterne mellem de tætte og åbne uderum.
Et stort cirkelslag indrammer Rotunden og griber fat i de fire fløjbygninger og de mellemliggende udhusbygninger. Cirkelslaget markerer den indre gård og stræderne mellem fløjbygningerne.
 
Ydelse: Vundet totalrådgivning
Projektgruppe:  ETN Arkitekter / Karlsson  Arkitekter / Vilhelm Lauritzen
Bygherre: Guldborgsund Kommune  
Størrelse: 1945 m2
Ingeniør: AJ Consult A/S / Cenergia
Status: Igangværende
Adresse: Nørrevang 24, Sakskøbing