2013  / Børnehaven Krummerne /

Børneinstitutionen Krummerne skal udvides med en tilbygning der primært skal rumme 3 grupperum beregnet til 20 børn i hver. Den eksisterende institution består af 2 selvstændige bygninger, der med det nye bindeled sammenbygges så det kommende bygningsanlæg fremstår som et hele.

Den nye tilbygning indeholder udover de tre grupperum, soverum og servicerum også hovedindgangen og en gennemgang mellem forarealerne ved hovedindgangen til legeplads og have på bygningens sydside.

Nybygningen tilfører, med sin markante røde pladebeklædning i to changerende nuancer, et nutidigt arkitektonisk udtryk, der ikke prøver at tilpasse sig de to eksisterende murstensbygninger med saddeltag. Det samlede bygningsanlæg får hovedindgang gennem nybygningens nordside.
Der udføres solafskærmning foran grupperummenes vinduespartier mod syd. Afskærmningen udføres af aluminiumslameller ophængt vandret i pergolalignende konstruktion.

Ydelse: Indbudt totalrådgiverkonkurrence
Bygherre: Guldborgsund Kommune
Størrelse: 375m2
Totalrådgiver: Bo-Hus A/S
Status: Ikke realiseret
Adresse: Byvangen 1D, 4990 Sakskøbing