2013 /  Horslunde Energilandsby - et Mulighederne Land-projekt /

Projektet Energilandsby Horslunde er ét af fire demonstrationsprojekter under projekt Mulighedernes Land, et samarbejdsprojekt mellem Realdania og tre yderkantskommuner, Thisted, Bornholm og Lolland.
 
Mulighedernes Land søger nye veje til udvikling af landdistrikterne og sætter fokus på de særlige kvaliteter og muligheder, der ligger i landsbyer og landdistrikter i yderområderne.
 
I den afsluttende del af Mulighedernes Land-projektet i Horslunde etableres der en “ENERGIPLADS” på den gamle Krogrund som afspejler byens energiprofil.

På Energipladsen tages der udgangspunkt i vores energikilder, som vi kan sanse og mærke årstidernes skiften igennem. VIND, SOL, JORD, VAND og FÆLLESSKAB.
Energipladsen er en ny smutvej til den kollektive trafikterminal, og den skabes med udgangspunkt i leg og bevægelse. Eksempelvis mærkes og høres VINDEN i en lund af lærketræer, SOLEN varmer den store solsten på pladsen op, og den fungerer samtidig som legeredsskab og tribune for den scene der er dannet til Landsbyens fælles arrangementer etc.
 
Det bliver også muligt for byens borgere at være med til at vise hinanden og byens besøgende hvad det er for nogle energitiltag man selv har lavet på sin egen bolig.
Byens borgere inviteres til at lade opstille et såkaldt “GADESPEJL”  foran deres bolig som formidler de private tiltag i byen.
 
Byens børn og unge blev gennem skolerne og Lolland Billedskole inviteret til at være med til at lave en “ENERGIVÆG” ved Terminalen som en kunsterisk fortolkning af ENERGI som begreb.
 
 

Ydelse: Totalrådgivning
Bygherre: Lolland Kommune i samarbejde med Realdania
Størrelse: 2100 m2
Status: afsluttet
Adresse: Nordlundevej, Horslunde
Foto: 2,3,5, 10,11 Carsten Ingemann for Realdania